Zondag 3 juli 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

'Lagere sociale status verhoogt risico op hartaandoening'

BAARN - Mensen met een lagere sociaal-economische status lopen meer risico op hart- en vaatziekten dan mensen die welvarender of beter opgeleid zijn, zo meldt een Amerikaans onderzoek.

Het onderzoek - gepubliceerd op BMC Cardiovasculair Disorders - toont aan dat dit risico blijft bestaan, ook wanneer er leefstijlwijzigingen worden doorgevoerd, zoals stoppen met roken, het behandelen van hoge bloeddruk of letten op het cholesterolniveau.

"Geen opleiding hebben en armoede kan door artsen worden gerekend tot risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten", aldus hoofdonderzoeker Peter Franks van Davis university. "Mensen met een lagere sociaal-economische status hebben dan ook intensievere behandeling nodig."

De wetenschappers onderzochten data van meer dan 12.000 mensen tussen de 45 en 64 jaar in verschillende delen van Amerika. Deelnemers gaven in 1987 hun inkomen en opleiding door en werden in de tien jaar daarna regelmatig geïnterviewd over het opduiken van eventuele hart- en vaataandoeningen, maar ook over risicofactoren als een te hoog cholesterol, te hoge bloeddruk het het gebruik van nicotine.

50 procent hoger

De onderzoeksresultaten tonen aan dat het risico op hart- en vaatziekten voor mensen met een lagere sociaal-economische status 50 procent hoger ligt dan voor de andere respondenten.

Franks: "Het is bekend dat mensen met een lagere sociaal-economische status een groter risico lopen op hartaandoeningen en andere gezondheidsproblemen.

Er wordt echter vaak gezegd dat dit komt doordat deze mensen geen toegang hebben tot de beste zorg en slecht eten en veel roken. Ons onderzoek toont echter aan dat ook als leefstijlveranderingen wel worden doorgevoerd, het verhoogde risico op hartaandoeningen blijft."

Eerdere studies

Volgens de onderzoeker blijkt ook uit eerdere studies al een link tussen sociaal-economische status en hart- en vaatziekten. Zo bleek dat mensen met een minder bedeelde jeugd stressgevoeliger zijn; hetgeen weer een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van hart- en vaataandoeningen. Veel tegenspoed op het levenspad zorgt sowieso voor 'extra slijtage' van het vaatstelsel.

"Doktoren moeten de sociale status meenemen in hun behandelplan, door bijvoorbeeld eerder cholesterolverlagende middelen voor te schrijven aan minder bedeelden."

Aanbevolen artikelen