BILTHOVEN - Er moet een meldingsplicht komen voor ziekenhuizen die te maken krijgen met een uitbraak van multiresistente bacteriën.

Daarvoor pleit Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zaterdag in het Nederlands Dagblad. Aanleiding is de uitbraak van de multiresistente Klebsiellabacterie in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam.

Coutinho is verbaasd dat nergens is geregeld of en hoe een ziekenhuis zo'n uitbraak moet melden. ''Ik dacht dat ziekenhuizen elkaar automatisch op de hoogte zouden stellen'', zegt hij. ''Na de uitbraak in het Maasstadziekenhuis gingen we op zoek naar zo'n regeling. Maar die er is niet.''

Multiresistente bacteriën zijn nauwelijks te bestrijden met antibiotica. Een uitbraak was lange tijd alleen een zaak van het getroffen ziekenhuis.

Maar volgens Coutinho gaan patiënten door de verdergaande specialisatie steeds vaker van ziekenhuis naar ziekenhuis. Hierdoor wordt het risico van verplaatsing van de bacteriën groter.

In het Maasstadziekenhuis raakten bijna 100 patiënten besmet door de Klebsiellabacterie. Van hen zijn er 28 overleden. Het Rotterdamse ziekenhuis hield de uitbraak lange tijd intern.