BAARN - Het huwelijk heeft volgens experts vele gezondheidsvoordelen, waaronder bijvoorbeeld minder stress.

Nieuw onderzoek wijst uit dat het ook het de overlevingskans na een hartoperatie vergroot. Saillant detail: het maakt voor mannen niet uit of het een gelukkig huwelijk is.

Minder kans op hart- en vaataandoeningen, minder stress en minder risico op diabetes of depressie. Het huwelijk is goed voor ons. En aan dit lijstje kun je een betere levensverwachting na een hartoperatie toevoegen.

Wetenschappers ontdekten dat getrouwde mensen na een bypass-operatie 2,5 maal vaker in leven waren vijftien jaar na de operatie dan singles. En de mensen met een gelukig huwelijk deden het daarbij beter dan zij met een slecht huwelijk. Althans. De mannen...

Een opvallend detail is namelijk dat de mannen in het onderzoek gezondheidsvoordeel boekten bij de huwelijkse staat, ongeacht of dat huwelijk gelukkig was (hoewel de gelukkig getrouwde mannen wel meer gezondheidsvoordeel hadden dan diegenen met een ongelukkig huwelijk).

Minder geluk

Vrouwen daarentegen hebben minder geluk. Hoewel de eerste cijfers daar wel op leken te wijzen, hadden getrouwde vrouwen uiteindelijk geen betere levensverwachting na een hartoperatie; althans niet meer dan single vrouwen.

Kathleen B. King, professor aan de universiteit van Rochester in New York en teamleider bij dit onderzoek: "We denken echter nog steeds dat ook gelukkig getrouwde vrouwen dit gezondheidsvoordeel genieten, maar dat er simpelweg te weinig vrouwen hebben meegedaan om het effect goed te kunnen onderbouwen." Aan het onderzoek deden 52 vrouwen en 173 mannen mee.

Leefpatroon

Getrouwde mensen hebben over het algemeen meer ruggesteun bij het doorvoeren van veranderingen in het leefpatroon. Denk aan een steuntje in de rug bij het stoppen met roken, of het volhouden van een cholesterol-arm dieet of meer bewegen. Bij gelukkig getrouwde mensen geldt dat dubbel. "Ze hebben iemand om voor te leven en van wie ze ook advies en kritiek accepteren", legt King uit.

"Het feit of iemand getrouwd is of niet, bleek zelfs een betere indicator voor de levensverwachting dan de normale risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen, zoals roken, hoge bloeddruk, diabetes of eerdere hartproblemen. Overigens verwachten wij dat dit ook geldt voor minder traditionele relaties dan die van man-vrouw."

1987

De studie, gepubliceerd in Health Psychology, omvatte 225 mensen die een hartoperatie hadden ondergaan tussen 1987 en 1990. Slechts 36 procent van de single mannen bleek vijftien jaar na de operatie nog te leven. 83 procent van de gelukkig getrouwde mannen overleefde en 60 procent van de mannen die niet gelukkig was in hun huwelijk leefde nog.

King: "Ik denk dat het voor mannen vooral de aanwezigheid van iemand belangrijk is, terwijl voor vrouwen het emotionele component veel meer meespeelt. Zij zullen waarschijnlijk alleen baat hebben bij een gelukkig huwelijk. Daarnaast verwachten we dat de huwelijkse staat bij hen wellicht iets minder meespeelt omdat vrouwen meestal een groter sociaal netwerk om hen heen hebben."