Zaterdag 20 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Artsen moeten rekenen in 'obesitas-jaren'

BAARN - De gezondheidsrisico's van zwaar overgewicht worden volgens Australische experts flink onderschat, omdat er niet op de juiste manier naar de cijfers wordt gekeken.

In de meeste gevallen wordt volgens de Australiërs slechts gekeken naar hoeveel iemand is aangekomen, maar niet naar hoe lang het overgewicht er precies zit.

En dat terwijl de laatste studies uitwijzen dat na tien jaar leven met obesitas de sterftekans meer dan verdubbelt.

Beter inschatten

De experts vinden dat artsen voortaan moet rekenen in 'obesitas-jaren', zoals ze bij rokers ook kijken naar hoe lang iemand rookte. Wanneer ze dat cijfers meewegen, kunnen ze de gezondheidsrisico's die iemand loopt veel beter inschatten, zo vertelden de wetenschappers aan de International Journal of Epidemiology.

Dokter Asnawi Abdullah, van de Australisch Monash Universiteit: "Obesitas wordt een steeds groter probleem en dat begint ook op steeds jongere leeftijd. Ons onderzoek toont aan dat ieder 'obesitas-jaar' negatieve gevolgen heeft voor de sterftekans van een persoon, onafhankelijk van de mate van obesitas, leeftijd en andere factoren."

In het kader van het onderzoek werd gekeken naar de gezondheid van 5.036 Amerikanen uit de Franingham Cohort Study. Dit is een grootschalig gezondheidsonderzoek dat over tientallen jaren iedere twee jaar de gezondheid van de respondenten monitort.

Hart- en vaatziekten

Het bleek dat  mensen met een BMI van 30 of meer voor iedere twee jaar dat ze obees zijn een 7 procent hogere sterftekans hebben. Abdullah: "De risico's op hart- en vaatziekten en kanker en ook de andere potentieel dodelijke aandoeningen werden echt veel groter bij iedere tien jaar overgewicht."

Als het ernstige overgewicht tussen de 15 en 25 jaar aanhield, verdubbelde het doodsrisico zelfs vergeleken met mensen zonder overgewicht. Boven de 25 jaar was de kans op overlijden zelfs drie keer zo groot.

Obesitas epidemie

Obesitas is wereldwijd een groeiend probleem. Het feit dat steeds meer jongeren het hebben en zij dus meer 'obesitas-jaren' tellen, betekent dat hun levensverwachting minder lang is dan die van voorgaande generaties.

Hernieuwde focus op wat nu eigenlijk een gezond gewicht is en aandacht van professionals die mensen helpen een goed gewicht te krijgen en te behouden, zou obese mensen meer bewust moeten maken van de risico's die hun zwaarlijvigheid met zich meebrengen en het aantal mensen met visceraal vet moeten terugdringen.


Lees meer over:
Obesitas

Aanbevolen artikelen