AMSTERDAM - Met de Infographic van de Week wil NU.nl elk weekend context geven aan het nieuws door op zoek te gaan naar de relevante cijfers en gegevens. Deze zullen vervolgens gepresenteerd worden in een interactieve visualisatie.

Onlangs werd de Donorstand van Nederland gepresenteerd. Verschillende organisaties betrokken bij orgaandonatie willen mensen zo motiveren hun keuze rondom donorschap te registreren. NU.nl heeft deze data in kaart gebracht om meer inzicht te geven van geografische verschillen.

De gegevens zijn afkomstig van de het Donorregister via de website www.jaofnee.nl. De peildatum van de data is half juni 2011 - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

Er kan gekozen worden tussen drie verschillende kaarten:

  • Donorstand - Het percentage registraties van 15 jaar of ouder ten opzichte van het totale aantal inwoners van 15 jaar en ouder.
  • Percentage Ja - Het percentage Ja ten opzichte van alle ingevulde donorregistraties.
  • Percentage SGP - Het percentage SGP-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010.

 

Bijbelgordel

Op de kaart met het percentage Ja tekent zich duidelijk de Bijbelgordel af. De Bijbelgordel refereert aan de strook tussen Zeeland en Overijssel waar relatief veel gereformeerden wonen. Op de laatste kaart is de Bijbelgordel aangegeven aan de hand van het percentage SGP-stemmers per gemeente.

Uit de data blijkt dat in deze gemeentes beduidend minder mensen akkoord gaan met orgaandonatie dan in de rest van Nederland.

Niets voorgeschreven

Dominee Peter Verhoeff, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland en zelf geregistreerd orgaandonor, zegt niet direct een reden te weten voor dit verschijnsel.

"In de Bijbel wordt vanzelfsprekend niks voorgeschreven over zoiets moderns als orgaandonatie." Verhoeff suggereert dat het wellicht iets te maken heeft met het belang dat door gelovigen wordt gehecht aan de integriteit van het lichaam. Vanuit de PKN zijn echter geen richtlijnen opgesteld omtrent orgaandonatie.

Regionale verschillen

Op de kaart met de Donorstand valt in het bijzonder op dat Noord-Brabant voorop loopt met het aantal ingevulde donorregistraties. Verdere analyse van de cijfers laat zien dat van de Noord-Brabantse bevolking boven de 15 jaar 44,8 procent zijn keuze heeft geregistreerd. De Donorstand ligt hiermee bijna 4 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

De gegevens zijn afkomstig van het Donorregister via de website www.jaofnee.nl. De percentages zijn ten opzichte van de voltallige bevolking boven de vijftien jaar. Nee is in deze grafiek gedefinieerd als allse behalve Ja. De keuze Nabestaanden Beslissen valt ook onder Nee. De peildatum van de data is half juni 2011 - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

De provincie Zuid-Holland doet het met 38 procent het slechtst. Rotterdam levert een belangrijke bijdrage aan de matige score. Minder dan een derde van alle Rotterdammers heeft een keuze vastgelegd over orgaan- en weefseldonatie.

Invloeden

Een woordvoerster van de Nederlandse Transplantatie Stichting heeft geen eenduidige verklaring voor de regionale verschillen. Zaken als leeftijd, religieuze opvattingen, culturele achtergrond of opleidingsniveau zijn allemaal van invloed op de bereidheid om voor orgaandonatie te kiezen.

Reispapieren

Ook kunnen acties van lokale overheden of ziekenhuizen voor verschillen zorgen. Zo stuurt volgens de stichting 42 procent van de gemeenten donorformulieren mee met herinneringsbrieven voor het verlengen van reispapieren. Dat levert twee keer zo veel registraties op als verspreiding van de formulieren op het gemeentehuis.