DEN HAAG - De Gezondheidsraad vraagt meer aandacht voor de risico's van nanodeeltjes in afval.

De organisatie biedt dinsdag het signalement Nanomaterialen in afval aan aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Over de gezondheidsrisico's van nanodeeltjes is nog weinig bekend.

Ook is nog niet duidelijk wat voor schade de minuscule deeltjes kunnen aanrichten als ze samen met ander afval verbrand worden, of wat de schade is als ze via de waterzuivering in het milieu terechtkomen.

De Gezondheidsraad roept overheid, producenten en afvalbeheerders op samen te kijken naar de ontwikkelingen in de nanotechnologie en na te denken over de vraag hoe om te gaan met afval met nanodeeltjes erin.

De organisatie pleit er ook voor om te investeren in de ontwikkeling van methoden om de aanwezigheid van nanodeeltjes te meten en de schadelijkheid ervan in kaart te brengen. Dat is nu nog erg moeilijk.

Nanomaterialen worden onder meer gebruikt bij de productie van kunststoffen, coatings, cosmetica, textiel en schoonmaakmiddelen.