BAARN - De plek waar ons lichaam vet opslaat is een grotere risicofactor voor hart- en vaatziekten dan hoe zwaar iemand is.

Er werd lang gedacht dat vet rondom de organen hierbij een belangrijke rol speelt, maar nieuw onderzoek laat zien dat dit zogenaamde viscerale vet toch niet de boosdoener is.

Sommige mensen met overgewicht blijven verbazingwekkend gezond, terwijl anderen diabetes type 2 en hart- en vaatziekten ontwikkelen.

Dankzij nieuwe beeldvormingstechnieken hebben onderzoekers van de Washington University aan kunnen tonen dat vet opgeslagen in de organen en spieren leidt tot ongezonde vetniveaus in het bloed.

Triglyceriden

De onderzoekers bestudeerden drie groepen mannen: mannen met een gezond gewicht en normale bloedlevels, mannen met overgewicht en gezonde bloedlevels en mannen met overgewicht en ongezonde bloedlevels (triglyceriden).

Met behulp van beeldvormende techniek bekeek het onderzoeksteam de vetopslag onder de huid, rondom de organen en in de lever.

Op basis van eerdere onderzoeken verwachtten de onderzoekers bij de mannen met verhoogde triglyceridenniveaus meer visceraal vet. Dit bleek echter niet het geval.

Vet

Wel hadden de mannen met ongezonde bloedlevels bijna twee keer zo veel vet in de lever, dan de mannen met normale levels. Respectievelijk 13 en 7 procent. De mannen met een gezond gewicht hadden gemiddeld 3 procent vet in de lever.

Dit resultaat zou er op kunnen wijzen dat een teveel aan vet in de lever de functie van de lever verandert. Met hartziekten als resultaat.