DEN HAAG - Volledige spoedeisende hulp is voor 142.300 mensen in ons land niet binnen de normtijd van drie kwartier te bereiken.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat becijferd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, dat de bevindingen nu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het onderzoek laat zien dat het aantal volledige afdelingen Spoedeisende Hulp (met alle mogelijkheden en een bezetting van 24 uur per dag, zeven dagen per week) is in drie jaar gedaald van 104 naar 67, als gevolg van concentratie van de aangeboden diensten.