GRONINGEN - Kinderen in de leeftijd tussen de 12 en 15 jaar willen en kunnen over orgaandonatie nadenken. Driekwart van hen wil hier zelf een beslissing over nemen. Tweederde geeft aan donor te willen zijn.

Dit blijkt uit onderzoek van Marion Siebelink van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Zij publiceert deze week over haar resultaten in the European Journal of Public Health.

De onderzoekster doet al enige jaren onderzoek naar het onderwerp orgaandonatie bij kinderen. Uit haar onderzoek blijkt nu dat 99 procent van alle kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar bekend is met het onderwerp.

75 procent van de kinderen wil zelf beslissen of ze donor willen worden. 13 procent wil dat de ouders hierover beslissen en de rest weet het niet. 66 procent van de kinderen geeft aan dat ze donor willen zijn. Dit percentage is iets hoger dan bij volwassenen, waar dit op dit moment ligt op 59 procent.

Kinderen die positief staan ten opzichte van donatie hebben er thuis vaker over gesproken. Kinderen die geen donor willen worden hebben hiervoor argumenten die overeenkomen met die van volwassenen.