BAARN - Voor drie veel voorkomende en risicovolle cardiologische ingrepen worden volumenormen ingevoerd.

Dit vormt de beste garantie dat patiënten met hart- en vaatziekten zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgen, zo meldt de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft deze volumenormen vandaag bekend gemaakt.

Deze hebben niet alleen betrekking op het aantal behandelingen, maar bijvoorbeeld ook op of er 24 uur per dag een team beschikbaar is voor acute hartinfarcten en of de behandelteams over voldoende specifieke deskundigheid en ervaring beschikken.

Cardiologische centra die aan de normen voldoen, worden geplaatst op een zogeheten Witte Lijst van de NVVC. De normen hebben betrekking op dotterbehandelingen (35.000 per jaar), Inwendige Cardioverter Defibrillator-implantaties (ICD, 5000 per jaar) en hartklepimplantaties via een catheter (750 per jaar).

Belangrijkste doodsoorzaak

Hart- en vaatziekten vormen nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland: jaarlijks sterven meer dan 40.000 mensen aan de gevolgen van een hart- of vaatziekte. Het aandeel in de totale sterfte is daarmee meer dan 30 procent. Harde, kille cijfers die het belang van goede cardiologische zorg onderstrepen.

De sterfte in jongere patiëntengroepen neemt weliswaar af, maar door de vergrijzing blijft de totale sterfte gelijk. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) doet dan ook geen concessies als het gaat om de kwaliteit van de cardiologische zorg in Nederland.

De NVVC kiest daarom niet voor minimale kwaliteitsnormen, maar voor optimale normen waardoor de patiëntveiligheid en kwaliteit is gewaarborgd.

Streng

Cardiologische centra die bepaalde verrichtingen uitvoeren worden streng gecontroleerd door de commissie Kwaliteit van de NVVC aan de hand van visitaties. Zo moet een dottercentrum 24 uur per dag, 7 dagen in de week kunnen behandelen en tenminste 600 dotterprocedures per jaar uitvoeren.

Voor een cardioloog bedraagt het minimum aantal behandelingen 150 per jaar. Ook voor startende centra zijn volumenormen afgesproken die vallen binnen de kwaliteitseisen. Volgend jaar worden nog meer optimumnormen ingevoerd, onder andere voor de behandeling van hartritmestoornissen.