BAARN - Het moment van de eisprong is door onderzoekers al aan veel vrouwelijke gedragingen gekoppeld.

Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat vrouwen beter zijn in het beoordelen van een man zijn geaardheid als ze ovuleren.

Dit blijkt uit onderzoek aan de University of Toronto. Het zelfde effect is niet aangetoond voor het beoordelen van de geaardheid van een vrouw.

Voortplantingskandidaten

"De resultaten suggereren dat de vruchtbaarheid bij heteroseksuele vrouwen invloed heeft op hun aandacht voor potentiële voortplantingskandidaten en niet zo zeer de gevoeligheid voor seksuele geaardheid vergroot.", vertelt hoofdonderzoek Nicholas Rule.

Het onderzoek bestond uit verschillende experimenten. In het eerste experiment bepaalden vrouwen de geaardheid van mannen op basis van foto's van hun gezicht.

De helft van de mannen was hetero- en de andere helft homoseksueel. De mannen verschilden niet in aantrekkelijkheid of gezichtsexpressie. Het tweede experiment was vergelijkbaar, alleen werden ditmaal foto's van vrouwen gebruikt.

Menstruatiecyclus

Het aantal juiste inschattingen hing bij de mannenfoto's sterk samen met op welk punt van haar menstruatiecyclus de vrouw zich bevond. Bij de vrouwenfoto's werd dit effect dus niet gevonden. Belangrijk is wel dat geen van de onderzochte vrouwen anticonceptie gebruikten.

In een derde experiment keek Rule ook nog naar de invloed van romantiek en voortplantingsdrang. Ook die factoren bleken van invloed op het onderscheidend vermogen van de vrouwen.