BAARN - De Minister van VWS wil het basispakket ziektekosten gaan beperken. Wie met bepaalde chronische klachten naar de fysiotherapeut gaat, moet de eerste twintig behandelingen zelf betalen, nu is dat nog twaalf. 

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is onaangenaam verrast over deze maatregel die volgens hen juist averechts werkt.

Kortdurende fysiotherapie is bewezen effectief bij chronische aandoeningen, draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening en voorkomt duurdere vormen van zorg.

Door alleen na de twintigste behandeling vergoeding uit de basisverzekering te geven, geeft de minister een volledig verkeerd signaal, zo vindt de KNGF.

Korte termijn

Bas Eenhoorn, voorzitter van het KNGF: "Het KNGF begrijpt dat er in deze moeilijke tijden kritisch gekeken wordt naar de omvang van het basispakket. Mensen de eerste twintig sessies fysiotherapie zelf laten betalen is echter een korte termijn oplossing. Deze maatregel heeft precies het tegengestelde effect van wat de minister beoogt".

"De minister legt een prikkel in het stelsel die juist tot extra en duur gebruik van zorg leidt. Deze maatregel levert op termijn aantoonbaar minder geld op dan de politiek zou willen.

Wij zullen de Minister daarom een voorstel doen waarmee we evenveel bezuinigen op fysiotherapie, maar door een effectievere inzet van die fysiotherapie bovendien een grotere bezuiniging bereiken in de hele gezondheidszorg".

Aantoonbaar effectief

Eenhoorn vervolgt: "Zoals recent onderzoek van het CVZ heeft aangetoond, is kortdurende en intermitterende (met tussenpozen) fysiotherapie aantoonbaar effectief bij deze aandoeningen. Daar zouden we ons beleid op moeten baseren."

Onderzoek

Het KNGF is extra verbaasd over de door de minister aangekondigde maatregel, omdat de oorzaak van kostenstijgingen in de fysiotherapie helemaal niet is onderzocht.

"Daar liepen nu juist afspraken over en is een onderzoek naar gestart. De bevolking vergrijst en het aantal mensen met chronische aandoeningen stijgt ook sterk. Dat zijn logische verklaringen voor kostenstijgingen in de fysiotherapie."

"Omdat fysiotherapie én goedkoop is én bewezen effect heeft, en daardoor op andere terreinen gezondheidswinst en minder ziekteverzuim oplevert, zou de overheid er juist in moeten investeren".