BAARN - Atriumfibrilleren, oftwel boezemfibrilleren, is de meest voorkomende hartstoornis in de westerse wereld. Het aantal patiënten groeit dagelijks. Het IJsselland Ziekenhuis opent daarom een nieuwe polikliniek voor mensen met dit probleem.

De polikliniek atriumfibrilleren (AF-poli), die aanstaande woensdag geopend wordt, is zo opgezet dat de nodige onderzoeken achter elkaar kunnen plaatsvinden.

In de gezondheidszorg wordt dit ook wel 'non-stop-shop' genoemd. Zo kunnen een diagnose en een behandelplan snel en effectief worden opgesteld.

Deze informatie gaat meteen terug naar de huisarts. Daarnaast worden eventuele vervolgbezoeken aan het ziekenhuis ingepland.

Behandeling

Wanneer de patiënt op de polikliniek komt, wordt bloedonderzoek gedaan, een hartfilmpje en een hart/longfoto gemaakt en vindt een intakegesprek plaats.

Hier wordt ook een lichamelijk onderzoek gedaan. Daarna volgen vervolgonderzoeken: via telemetrie wordt het hartritme kort gevolgd, de patiënt legt een fiets- of loopproef af en er wordt een echografisch onderzoek van het hart gedaan.

Deze onderzoeken nemen een groot deel van de dag in beslag en na afloop bespreekt de cardioloog de uitslagen met de patiënt die een brief voor de huisarts meekrijgt.

Complexe aandoening

Het aantal mensen met atrium- of boezemfibrilleren neemt toe bij het stijgen van de leeftijd. Het is een complexe en chronische aandoening.

Meer dan 80 procent van de patiënten met atriumfibrilleren heeft een te hoge bloeddruk, 30 procent lijdt ook aan hartfalen en bijna 20 procent heeft suikerziekte. Daarbij komt dat patiënten met atriumfibrilleren een verhoogde kans hebben op een CVA (beroerte).