LONDEN - Patiënten met harige-cellenleukemie hebben één gemeenschappelijke deler in hun DNA; een specifiek gen dat gemuteerd is.

Deze opzienbarende ontdekking wordt vandaag gepresenteerd op het jaarcongres van de Europese Hematologie Associatie (EHA).

Tijdens het jaarcongres van de Europese Hematologie Associatie, dat dit jaar plaatsvindt in Londen, presenteert professor E. Tiacci van het Hematologie Instituut in Perugia haar doorbraak in het onderzoek naar een zeldzame vorm van leukemie: harige-cellenleukemie.

BRAF-gen

Tiacci: "Dankzij de moderne technologie op het gebied van genenonderzoek, hebben we de oorzaak ontdekt van deze zeldzame vorm van bloedkanker.

Het blijkt dat bij al deze leukemiepatiënten de celkern van een specifiek DNA-gen, het zogenoemde BRAF-gen, gemuteerd is. Deze mutatie zet een ontwikkeling in gang waarbij de kwaadaardige cellen de kans krijgen zich te vermenigvuldigen."

Beenmerg en milt

Symptomen van harige-cellenleukemie zijn onder ander een vergrote milt en de stapeling van leukemiecellen in het beenmerg, waarbij de productie van normale bloedcellen onder druk komt te staan. De gevolgen van beide symptomen kunnen levensbedreigend zijn.

Dankzij de Italiaanse ontdekking kan men onderzoek gaan doen naar geneesmiddelen die het gemuteerde BRAF-gen een halt toeroepen en hiermee dus de vermenigvuldiging van slechte cellen. De resultaten van de eerste onderzoeken zijn veelbelovend.

Harige-cellenleukemie

Harige-cellenleukemie (Hairy Cell Leukemia, HCL) is een zeldzame vorm van bloedkanker die één bepaalde groep witte bloedcellen aantast, de zogenaamde B-lymfocyten. Deze ziekte wordt harige-cellenleukemie genoemd omdat er haarachtige uitsteeksels op de cellen te zien zijn wanneer ze onder de microscoop worden bekeken.

Het is een uiterst zeldzame vorm van bloedkanker, die slechts 2 procent van alle gevallen van leukemie vormt. Harige-cellenleukemie komt voor bij mensen van middelbare leeftijd en treedt vaker op bij mannen dan bij vrouwen.