DEN HAAG - Chronisch zieken hebben te maken met te veel regels en administratieve verplichtingen om de benodigde zorg te krijgen. Ook hulpverleners moeten aan veel voorwaarden voldoen. Dat kost ze veel tijd die ze niet aan zorg kunnen besteden.

Dat maakte het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) vrijdag bekend.

De instantie concludeert dat ''er meer tijd voor zorg en meer handen aan het bed beschikbaar komen als regelgeving en werkwijzen meer van vertrouwen uitgaan''.

''De door ons onderzochte vertrouwensbenadering biedt perspectief op een zeer forse vermindering van de regeldruk voor patiënt en zorgverlener. Er komt hierdoor meer tijd beschikbaar voor het verlenen van zorg'', aldus Actal-voorzitter Steven van Eijck.

Budget

De instantie adviseert de verantwoordingsplicht voor het persoonsgebonden budget te beperken of af te schaffen voor die mensen die al hebben bewezen verantwoord met het geld om te gaan.