LEIDEN - Verloskundigen en huisartsen moeten de omgang met problemen bij een thuisbevalling vaker oefenen.

Dat concludeert klinisch verloskundige Marrit Smit van het Leids Universitair Medisch Centrum na een onderzoek onder 650 verloskundigen.

Uit het onderzoek van Smit blijkt dat acute situaties meestal met beperkte middelen kunnen worden opgevangen, waarna een veilige overdracht naar het ziekenhuis kan plaatsvinden.

Praktische ervaring

Belangrijk hierbij is wel dat alle praktische vaardigheden jaarlijks worden getraind. Daardoor neemt het zelfvertrouwen toe en zijn verloskundigen beter in staat om een thuisbevalling waarbij complicaties optreden in goede banen te leiden.

Voor haar onderzoek verzamelde Smit de gegevens van twee groepen verloskundigen. De ene groep (400 verloskundigen) volgde eerst de training Cursus Acute Verloskunde Eerste lijn (CAVE). Bij deze training worden acute situaties tijdens thuisbevallingen getraind.

Deze groep rapporteerde twee jaar lang alle acute verloskundige situaties die zij meemaakten na het volgen van de training. De tweede groep van 250 deelnemers rapporteerde deze situaties voorafgaand aan het volgen van de CAVE training.

Resultaten

Smit: "Op basis van de eerste onderzoeksresultaten lijkt het er op dat de uitkomsten voor pasgeboren baby's bij de getrainde verloskundigen beter zijn. Deze groep heeft meer zelfvertrouwen en is beter in staat om acute situaties aan te sturen. Ook de overdracht aan het ziekenhuis wordt door de getrainde groep vaak sneller en effectiever uitgevoerd."