UTRECHT - Als een kind te maken krijgt met een ernstig ongeluk of een vorm van geweld is het zaak om niet alleen zijn stresssymptomen aan te pakken. Ook de ouders verdienen zorg. Niet alleen voor zichzelf, maar juist ook voor het kind.

Kinderen die kort na een schokkende gebeurtenis veel last hebben van stressklachten, zoals nachtmerries, angst of depressieve symptomen lopen een verhoogd risico op posttraumatische stressklachten op lange termijn. Dit is al langer bekend.

De grote rol van de ouders is echter nieuw. Het stressniveau kort na het trauma en de stressreacties van ouders blijken ook van invloed te zijn op de langdurige stressklachten van het kind.

Andere factoren die invloed bleken te hebben op langdurige stress zijn de ernst van eventuele verwondingen en het hebben van een versnelde hartslag bij ziekenhuisopname.

Meisjes

Meisjes liepen iets meer risico dan jongen. Enkele andere andere demografische kenmerken, zoals sociaal-economische-status en leeftijd, bleken niet voorspellend.

Deze conclusies zijn het resultaat van een samenwerking tussen het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. In het onderzoek combineert psycholoog Eva Alisic samen met haar collega's veertig internationale studies naar stressreacties bij kinderen.

De onderzoeken zijn afkomstig uit onder meer Groot Brittannië, de Verenigde Staten, Australië en Nederland.