BAARN - Een steeds groter deel van de patiënten bij de fysiotherapeut komt voor behandeling van een chronische aandoening. Daardoor wordt meer fysiotherapeutische zorg vergoed vanuit de basisverzekering.

In 2006 was dit nog 22,5procent, in 2009 nam dit toe tot 27procent, zo blijkt uit cijfers van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ).

"Nederlanders krijgen vaker en op steeds jongere leeftijd een chronische aandoening", stelt NIVEL-onderzoeker Ilse Swinkels. "Dit is ook terug te zien in de LiPZ-gegevens: de gemiddelde leeftijd van patiënten met een chronische aandoening is gedaald van 61 naar 59 jaar."

Revalidatie

In 2006 werd nog 35procent van de fysiotherapeutische zorg gegeven aan patiënten met een chronische aandoening, in 2009 is dat toegenomen tot 41procent. De afgelopen jaren werd bijna tweederde van deze zorg vergoed via de basisverzekering - het eerste deel van de behandeling valt onder de aanvullende verzekering of betalen patiënten zelf.

"Fysiotherapie kan een zinvolle behandeling zijn bij bijvoorbeeld osteoporose, revalidatie na een hartinfarct of vervanging van een kniegewricht. Doordat steeds meer patiënten met een chronische aandoening de fysiotherapeut bezoeken, blijven de uitgaven die binnen de basisverzekering worden besteed aan fysiotherapie toenemen."

Vergoeding

Fysiotherapie wordt in principe niet vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen en patiënten met een aandoening die voorkomt op de lijst van 'aandoeningen die langdurige of intermitterende therapie behoeven', vormen daarop een uitzondering. Kinderen krijgen minimaal negen behandelsessies vergoed.

Volwassenen met een aandoening die voorkomt op de lijst, kregen tot 2011 de behandeling vanaf de tiende sessie vergoed. Sinds 1 januari 2011 krijgen ze vanaf de dertiende sessie de behandeling vergoed.

Dat patiënten nu vanaf de dertiende sessie de behandeling vergoed krijgen, betekent niet per definitie dat de patiënt zelf de eerste sessies moeten betalen. Het merendeel van de patiënten is namelijk aanvullend verzekerd en fysiotherapie valt hier eigenlijk altijd wel binnen.