BAARN - Fundamentele verbeteringen op het gebied van verloskundige zorg en medische behandeling van moeders kunnen voorkomen dat meer dan een miljoen baby's tijdens de zwangerschap of bevalling overlijden.

Dat is de uitkomst van een onderzoek, dat vandaag gepubliceerd wordt in een speciale editie van het medisch tijdschrift 'The Lancet'.

In Nederland komen gemiddeld 3,3 kinderen per duizend bevallingen dood ter wereld, maar in door armoede getroffen landen als bijvoorbeeld Pakistan zijn dit 47 sterfgevallen per duizend geboortes.

Belangrijke oorzaken van kindersterfte zijn complicaties tijdens de bevalling, zwangerschapsziektes zoals zwangerschapssuiker, bloedvergiftiging en hoge bloeddruk, groeistoornissen van de foetus of infecties.

Voorlichting

De dood van 1 miljoen doodgeborenen kan voorkomen worden met voorlichting aan de moeder voorafgaand aan en tijdens haar zwangerschap, eerste hulp bij complicaties tijdens de bevalling en de behandeling van zwangerschapsinfecties en -ziektes.

Bovendien is regelmatige controle door een vroedvrouw of arts tijdens de zwangerschap van groot belang om complicaties en groeiachterstand bij moeder en kind vroegtijdig te signaleren en behandelen.

Campagne

Kinderrechtenorganisatie Save the Children wil met de campagne Stop Kindersterfte! kindersterfte wereldwijd tegengaan. De stichting zet zich in om, met name op het platteland, vroedvrouwen op te leiden en de kwaliteit van de verloskundige zorg te verbeteren.

Jaarlijks overlijden acht miljoen kinderen onder de vijf jaar aan eenvoudig te voorkomen en genezen ziekten. Hiervan overlijden 3,6 miljoen kinderen en 350.000 moeders tijdens of kort na de bevalling. In deze aantallen zijn de 2,6 miljoen baby's die gedurende de zwangerschap in de baarmoeder overlijden niet opgenomen.