BILTHOVEN - Dat ouderen een chronische ziekte hebben, wil niet zeggen dat ze zich ook ziek voelen.

Dat blijkt uit het woensdag gepresenteerde rapport Gezond ouder worden in Nederland van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het ministerie van VWS.

De helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen heeft ten minste een chronische ziekte. Meest voorkomende chronische ziekten zijn coronaire hartziekten, beroerte, artrose en diabetes. Ondanks dat voelt twee derde van hen zich niet lichamelijk beperkt en meer dan de helft voelt zich gezond.

Door de vergrijzing zal het aantal 65-plussers in Nederland tussen 2010 en 2050 oplopen van 2,6 miljoen naar 4,5 miljoen. Een kwart van de bevolking is over een kleine veertig jaar 65 jaar of ouder en van die ouderen is 40 procent boven de 80 jaar.

Uit het rapport blijkt dat ouderen zich niet vaker eenzaam voelen dan jongere mensen. Bijna een derde voelt zich matig tot sterk eenzaam.