BAARN - Niet alleen de milieuvervuiling die het toenemende verkeer met zich meebrengt kost mensenlevens, maar ook het geluid dat gemaakt wordt heeft een desastreus effect op de volksgezondheid. Dat concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie in een nieuwe studie.

Het is de eerste keer dat er opdracht van de Wereldgezondheidsorganiatie Europa (WHO Europe) een onderzoek werd gedaan naar het effect van verkeersgeluid op de gezondheid.

De studie wijst uit dat het verkeersgeluid niet alleen ergernis en slaapproblemen oplevert, maar ook tinnitus (oorsuizen) en leerproblemen verergert. Het kan zelfs leiden tot een hartaanval.

"Deze 'geluidsvervuiling' is niet alleen een milieuprobleem, maar een serieuze dreiging voor de volksgezondheid", aldus Zsuzsanna Jakab van WHO Europe. "We hopen dat de overheid geluidsoverlast op landelijk en lokaal niveau breed gaat aanpakken."

Effecten

Volgens WHO Europe zijn de effecten van geluidsvervuiling bijna net zo erg als die van luchtvervuiling.

Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie mensen er overdag hinder van ondervindt en dat een op de vijf vijf mensen slaapproblemen heeft door geluid van bussen, treinen, auto's en vliegtuigen.

Het risico op hart- en vaataandoeningen en een hoge bloedddruk wordt groter door deze geluidsvervuiling.

Parma

Het onderzoek naar de effecten van geluidsvervuiling werd gedaan door WHO Europe, in samenwerking met het onderzoekscentrum van de Europese Commissie (JRC), als aanloop naar de implementatie van de verklaring van Parma uit maart dit jaar.

Hierbij beloofden 53 Europese lidstaten de negatieve impact van milieudreigingen op de gezondheid voor 2020 sterk te reduceren.