BAARN - Hoewel alcohol vaak wordt gebruikt als 'slaapmutsje', is bekend dat deze stof een negatief effect op de nachtrust heeft. Uit recent onderzoek blijkt dat met name vrouwen hier last van hebben.

Alcoholgebruik heeft voor hen een negatieve invloed op het aantal uren slaap, maar ook op de kwaliteit ervan.

Minder slaap, onderbroken slaap en een onrustige slaap: het zijn slechts een paar van de effecten die alcohol als slaapmutsje op vrouwen heeft. De Universiteit van Michigan deed recent onderzoek naar het effect van alcoholgebruik op de nachtrust en kwam tot deze conclusies.

Er deden 93 volwassenen mee aan het onderzoek, 59 vrouwen en 34 mannen. Zij kregen tussen 20.30 en 22.00 uur alcoholische drank of een placebo, waarna werd gekeken hoe hun nachtrust was. 

Twintig minuten

De vrouwen die alcohol tot zich hadden genomen, bleken gemiddeld twintig minuten minder te slapen dan degenen die niet gedronken hadden. Dit is ongeveer 4 procent minder slaap op een totaal van acht uur.

De vrouwen gaven bovendien aan dat de kwaliteit van de slaap stukken minder was. Mannen hadden hier geen last van. De onderzoekers verklaren de verschillen tussen mannen en vrouwen ondermeer door de lichaamsbouw, waardoor mannen alcohol sneller afbreken.