AMSTERDAM - Consumenten moeten beter worden beschermd tegen de verkoop van geneesmiddelen zonder recept via internet. Dat stelt donderdag de Consumentenbond, die het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 'ver onder de maat' vindt.

De IGZ vindt dat de bond de kwestie wel erg eenvoudig, zwartwit en deels onjuist afspiegelt, reageerde een woordvoerder.

De inspectie gaf later in een persbericht aan de waarschuwing van de Consumentenbond te ondersteunen. "De inspectie treedt op tegen illegale handel in receptgeneesmiddelen in Nederland, zeker als er een apotheker of arts bij betrokken is."

De inspectie zegt ook actief naar illegale activiteiten te zoeken. Eind vorig jaar werd nog een handelaar in illegale internetpillen opgepakt.

Ook heeft de inspectie onlangs een apotheker voor de tuchtrechter gebracht die geneesmiddelen afleverde aan patiënten die hij niet kende, op recept van een buitenlandse arts. Daarnaast is de IGZ op dit moment enkele illegale handelaren op het spoor.

Wereldwijd probleem

De IGZ benadrukt dat illegale handel in geneesmiddelen een wereldwijd probleem is. Om meer mogelijkheden te hebben, heeft de inspectie aangedrongen op aanscherping van de Geneesmiddelenwet. Volgens die wet is het nu niet verboden om receptgeneesmiddelen te koop aan te bieden. De IGZ wil dat dit wel strafbaar wordt.

De Consumentenbond bestelde zeventien keer middelen als viagra via Nederlandstalige internetsites Hoewel er geen recept was, werden vijftien bestellingen geleverd. Consumenten zouden grote gezondheidsrisico's lopen met deze geneesmiddelen, die voornamelijk uit het buitenland komen.

Vervuild

Uit onderzoek van de Consumentenbond in 2009 bleek dat de werkzame stof bij een op de drie bestelde pillen sterk afweek. Ook waren de pillen vervuild.

"Het is Russische roulette met je gezondheid', waarschuwt directeur van de Consumentenbond Bart Combée. "Koop dus geen geneesmiddelen via internet zonder tussenkomst van de eigen arts of apotheker."

Lakse houding

Aanleiding om de internetpillen opnieuw onder de loep te nemen is de volgens de bond lakse houding van de IGZ, die niets zou hebben gedaan met de vorige resultaten.

"Ongelooflijk", zegt Combée. "Door het slappe toezicht van de IGZ gooien consumenten hun gezondheid in de waagschaal. We roepen de IGZ op haar verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan deze gevaarlijke praktijken."

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt op internetpillen.nl voor de gevaren van het online bestellen van medicijnen zonder recept.