MAASTRICHT - In de meeste Europese landen, waaronder Nederland, is het beleid erop gericht om dementerende mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Het is echter de vraag of dat wel het beste is voor de demente patiënt.

Om daar een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op te geven is onder leiding van de Universiteit Maastricht (UM) een Europees onderzoek begonnen, waaraan wetenschappers uit acht landen zullen werken.

Dat heeft de UM dinsdag bekendgemaakt. De Europese Unie heeft een miljoenensubsidie gegeven voor het RightTimePlaceCare-project, waaraan 2500 patiënten uit de deelnemende landen, hun mantelzorgers en tal van verpleeg- en verzorgingshuizen meedoen.

Mantelzorg

De eerste resultaten worden in 2013 verwacht.

Volgens onderzoekster Basema Afram wonen veel dementerenden thuis met behulp van mantelzorg, als dat eigenlijk niet meer gaat. Het resultaat van dat beleid is dat een demente patiënt na een onvoorziene gebeurtenis niet zelden halsoverkop in een verpleeghuis terechtkomt en daar door de veel te abrupte verhuizing snel wegkwijnt.

Vergrijzing

Door de vergrijzing zal het aantal dementerenden in de komende decennia fors toenemen. Er is vooralsnog geen zicht op een geneesmiddel om dementie te voorkomen of te genezen.

Daarom is het volgens de Maastrichtse onderzoekers van groot belang om hun kwaliteit van leven en dat van hun naasten zo hoog mogelijk te laten zijn, onder meer door de juiste woonplek te regelen.

Zorglast

Aan het onderzoek doen behalve Nederland Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engeland, Estland, Finland en Zweden mee. In alle landen worden zowel patiënten als mantelzorgers ondervraagd over de zorglast die ze ervaren.