UTRECHT - Met nieuwe kwaliteitseisen voor behandelingen in ziekenhuizen, moet de chirurgische zorg beter worden.

Als een instelling niet voldoet aan een minimumaantal behandelingen per jaar, mag die daar niet meer uitgevoerd worden.

Daarmee worden ervaring en routine op hoog niveau gehouden, zo heeft de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) maandag laten weten.

Voldoende ervaring

Als in januari 2012 het gewenste niveau niet is gehaald, moeten ziekenhuizen samenwerken of patiënten doorverwijzen.

De NVvH wil dat er bij operaties onder meer medische teams worden ingezet met voldoende ervaring en de juiste apparatuur. Zo gaan klinieken die behandelingen doen waar ze goed in zijn.

Kwaliteitseisen

Behalve algemene kwaliteitseisen komt de NVvH ook met specifieke eisen voor bepaalde chirurgische behandelingen. Bijvoorbeeld voor de ingrepen bij borst- darm- en longkanker.

Halverwege dit jaar komen er ook kwaliteitseisen voor de behandeling van een verwijde buikaorta, slokdarm-, alvleessklier- en leverkanker.

Verheugd

De NVvH houdt de kwaliteit constant in de gaten en komt daarom voor een aantal ingrepen met een registratiesysteem. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met patiëntenverenigingen, ziekenhuizen en verzekeraars.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is verheugd over het initiatief.

Toetsbaar

Het formuleren van normen maakt de kwaliteit van chirurgische zorg inzichtelijk en daarmee toetsbaar voor de beroepsgroep, voor het bestuur van het ziekenhuis en voor de inspectie, aldus de IGZ.

De Orde van Medisch Specialisten dringt er bij de Nederlandse ziekenhuizen op aan om snel met de implementatie van de normen te starten.

Zorgverzekeraar CZ

Zorgverzekeraar CZ deed eind vorig jaar nogal wat stof opwaaien toen het besloot een aantal ziekenhuizen niet meer te contracteren voor borstkankeroperaties omdat er daar te weinig van uitgevoerd werden.

Vorige week maakte de verzekeraar bekend te overwegen zestien ziekenhuizen niet meer te contracteren voor blaaskankeroperaties.