DEN BOSCH – Bij de GGD Hart voor Brabant krijgen vrijdag de eerste Nederlanders uit de zogenoemde risicogroep het vaccin (Q-VAX) tegen Q-koorts.

Het gaat om ongeveer 35 patiënten met hart- en vaataandoeningen. Deze groep loopt een groter risico op een ernstig verloop van de ziekte.

Verwacht wordt dat in totaal tot eind februari zo'n vijfhonderd tot duizend mensen het vaccin krijgen.

Hartklepprothese

Het vaccin wordt aangeboden aan mensen die een ontsteking van de hartklep hebben gehad, een hartklepprothese, een aangeboren hartafwijking of een hartklepprobleem hebben. Als de Q-koortsbacterie zich bij die patiënten op de hartklep nestelt, is dat namelijk levensgevaarlijk.

Sinds 2007 hebben meer dan vierduizend mensen Q-koorts opgelopen, vooral in Brabant. Vorig jaar overleden tien mensen (mede) door de ziekte. Het vaccin is in Nederland nog niet getest of geregistreerd. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd gezonde mensen niet te vaccineren.

Hartpatiënten

De belangenvereniging Hartpatiënten Nederland roept hartpatiënten in Q-koortsgebieden op zich te laten controleren op de ziekte en eventueel te laten inenten. Verder vindt de vereniging dat ook schapen- en geitenhouders en bewoners van risicogebieden de kans moeten krijgen om zich te laten inenten.

Volgens de vereniging kan chronische Q-koorts ernstige gezondheidsgevolgen hebben voor alle hartpatiënten.