AMSTERDAM - Wetenschappers die willen weten hoe het is gesteld met de kwaliteit van leven van allochtone kankerpatiënten, moeten er rekening mee houden dat zo'n onderzoek meer tijd, geld, moeite en tact kost dan eenzelfde onderzoek onder Nederlanders.

Sommige vragen, zoals over seks, vinden allochtonen ongepast, andere vragen kunnen ouderen niet beantwoorden omdat ze analfabeet zijn en men houdt zich niet altijd aan afspraken.

Dat concludeert Rianne Hoopman, die vrijdag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam promoveert op het gebruik van zogenoemde kwaliteit-van-levenvragenlijsten, die in de mode zijn om te bepalen hoe kankerpätiënten met de ziekte omgaan.

Tot nu toe zijn dergelijke vragenlijsten nauwelijks aan allochtonen voorgelegd wegens taalproblemen. Hoopman heeft de vragenlijsten als eerste laten vertalen in het Turks, Marokkaans en Rifberbers.