LONDEN - Alternatieve behandelingen of niet-conventionele geneeswijzen kunnen gevaar opleveren voor kwetsbare groepen, zoals kinderen. Soms zelfs met dodelijke afloop, zo blijkt uit een Australische studie.

Ouders schijnen vaak te denken dat natuurlijke oplossingen minder bijwerkingen hebben en daarom minder kwaad kunnen dan reguliere behandelingen.

Uit dit nieuwe onderzoek blijkt echter dat bij tweederde van een groep alternatief behandelde kinderen met klachten de uitkomsten van de behandeling levensgevaarlijk of fataal waren.

De studie bekeek 39 gevallen van bijwerkingen bij kinderen tussen de nul en zestien jaar oud. Deze werden tussen 2001 en 2003 gemeld bij de Australian Paediatric Surveillance Unit.

De kinderen leden aan verschillende ziekten, uiteenlopend van diabetes en constipatie tot problemen met de bloedstolling.

Geen medicijnen

In 30 gevallen was er bijna zeker een verband tussen de complementaire behandelwijze en de klachten.

Zeventien kinderen ondervonden schade, omdat zij niet met reguliere medicijnen werden behandeld. Vier kinderen stierven omdat zij medicijnen nodig hadden, maar in plaats daarvan met een complementaire therapie werden behandeld.

De onderzoekers wijzen er dan ook op dat het gebruik van complementaire geneeswijzen op zichzelf niet het meeste gevaar oplevert. Juist het uitstellen of staken van de reguliere behandeling  zorgt ervoor dat het gebruik van alternatieven gevaarlijk wordt.

Combinatie

Het andere gevaar is dat alternatieve geneeswijzen in sommige gevallen niet goed combineren met medicijnen. De onderzoekers zagen dat ouders denken dat natuurlijke middelen geen effect hebben op de reguliere therapie, terwijl in sommige gevallen giftige combinaties ontstaan.

Vooral bij kwetsbare groepen als kinderen kan dit gevolgen hebben. De onderzoekers menen dan ook dat vooral kinderen het slachtoffer zijn van alternatieve gezondheidssites en valse claims die worden gedaan.

Het onderzoek verscheen in het tijdschrift Archives of Disease in Childhood.