DEN HAAG - Nederlandse jongeren tussen de 11 en 16 jaar zijn de afgelopen jaren gezonder gaan leven. Zij ontbijten vaker, nuttigen minder snoep en frisdrank en in de leeftijdsgroep van 11 tot en met 14 jaar zijn ook alcoholgebruik en roken afgenomen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Universiteit Utrecht waarvan de resultaten dinsdag zijn bekendgemaakt.

De studie onder ruim 5600 jongeren maakt deel uit van het zogenoemde HBSC-onderzoek naar de gezondheid en het welbevinden van middelbare scholieren, dat de VN-gezondheidsorganisatie WHO vorig jaar voor de derde keer heeft laten uitvoeren in enkele tientallen landen.

Vergelijkende cijfers komen later dit jaar beschikbaar. In voorgaande edities bleek dat Nederlandse jongeren het relatief goed doen, maar wel hoog scoorden op roken, drinken en blowen.

Drankgebruik

Voor de 15- en 16-jarigen blijft het beeld voor wat betreft drankgebruik volgens de onderzoekers zorgelijk.

Ouders blijken ook in alle leeftijdscategorieën fors te onderschatten hoeveel hun kinderen drinken en roken. Wel zien meer ouders dan voorheen de schadelijkheid in van roken en drinken op jonge leeftijd. Dat heeft ook geleid tot een strengere opvoeding op die terreinen.

Ouders

De relatie met hun ouders en met leeftijdgenoten beoordelen de meeste jongeren als positief. Zij vinden over het algemeen dat zij een aangenaam tot zeer aangenaam leven leiden en voelen zich gezond.

Daarbij valt wel op dat hoger opgeleide jongeren (havo en vwo) een positiever beeld schetsen van hun situatie dan vmbo'ers.

Lager opgeleide jongeren vertonen ook vaker ongezond gedrag, zoals slecht eten, excessief drinken en roken.

De verschillen ten opzichte van hoger opgeleiden zijn bovendien de afgelopen jaren flink groter geworden. De onderzoekers stellen dan ook dat preventie van problemen bij lager opgeleiden voorrang moet krijgen.