EINDHOVEN - Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Máxima Medisch Centrum hebben een nieuwe techniek ontwikkeld om vroeggeboorte te voorspellen: de TOCO-pleister.

Deze elektrodepleister wordt op de buik van de zwangere vrouw geplakt en meet de samentrekkingen van de baarmoeder (de weeënactiviteit). Hierdoor kan een dreigende vroeggeboorte worden voorkomen.

De innovatie op dit gebied gaat hard. Want ook stap twee wordt alweer gezet: het bewaken van de harttonen van het ongeboren kind.

De pleister werd ontwikkeld omdat de huidige technieken onbetrouwbaar zijn of niet geheel risicoloos. Maar wél belangrijk, want door het meten van de weeënactiviteit kan vroeggeboorte worden voorkomen.

Als alternatief bedacht Guid Oei samen met Rik Vullings de TOCO-pleister. Het grote voordeel van de TOCO-pleister is de nauwkeurigheid én de veiligheid. Bovendien is de pleister veel prettiger voor de zwangere vrouw.

Patiëntvriendelijkheid

De onderzoekers verwachten dat het aantal vroeggeboortes door het gebruik van de pleister gaat afnemen.

Vullings: "Ander groot voordeel is de patiëntvriendelijkheid. Niet alleen is de pleister comfortabel, maar door het gebruik en de vroege signalering van problemen hoeven vrouwen minder snel opgenomen te worden in het ziekenhuis en kunnen ze eerder met hun kindje naar huis."

Vanaf januari 2011 zal de pleister getest gaan worden in het Máxima Medisch Centrum. Ook andere ziekenhuizen hebben interesse getoond. Naar verwachting wordt de pleister in 2012 uitgebreid met een techniek om de foetale harttonen te monitoren.