AMSTERDAM - Bijna de helft van alle volwassen patiënten die een operatie ondergaat heeft twee of meer leefstijlrisicofactoren.

Het gaat daarbij onder meer om overgewicht, overmatig alcoholgebruik of roken. Deze factoren leiden volgens onderzoekers van het VU Medisch Centrum in Amsterdam, Christa Boer en Willie Scharwächter, tot complicaties tijdens de ingreep en vertraagd herstel.

In hun onderzoek staat verder dat deze groep patiënten tussen de wal en het schip vallen. ''Door gebrek aan tijd en geld bestaan er nauwelijks mogelijkheden om de patiënt te ondersteunen bij het verbeteren van de gezondheid voor de operatie.''

Voorlichting

De onderzoekers pleiten voor meer voor meer preventieve maatregelen in de vorm van voorlichting en begeleiding van operatiepatiënten.

De afdeling anesthesiologie van het VU Medisch Centrum doet al langer onderzoek naar het voorkomen van risico's bij operaties binnen het project Gezond Opereren. Dat project heeft als doel om tijdens en na de operatie de risico's terug te dringen die het gevolg zijn van een ongezonde leefstijl.