NOTTINGHAM - Wanneer sigaretten niet meer uit worden gestald, maar onder de verkoopbalie worden gelegd, gaan jongeren minder roken. Dit blijkt uit onderzoek van de University of Nottingham.

De Britse wetenschappers van het Centre of Tobacco Control Studies keken naar de houding van Ierse jongeren tegenover sigaretten.

In Ierland werden vanaf 1 juli 2009 alle displays en uithangborden van sigaretten verwijderd. Ook de sigarettenautomaten werden verwijderd.

Tabak

Uit hun onderzoek bleek dat slechts 22 procent van de jongeren zich een reclame-uiting van tabak kon herinneren. Voorheen was dat 81 procent.

Ook dachten de jongeren na verwijdering van de reclame dat er helemaal niet zoveel jongeren rookten. Eerst dacht 62 procent dat één op de vijf jongeren rookte, op dit moment denkt nog maar 46 procent dat.

Niet normaal

Volgens de onderzoekers werkt het weghalen van de reclame, omdat hiermee het signaal verdwijnt dat sigaretten een normaal consumentenproduct zijn.

Toch daalden de inkomsten van tabak niet noemenswaardig, aangezien de actie vooral gericht was op het voorkomen dat jeugdigen beginnen met roken, niet op de bestaande populatie rokers.

Maatregel

Desondanks heeft het ook zijn weerslag op volwassenen. Rokers worden niet constant herinnerd aan tabak. 14 procent van de volwassen rokers denkt dan ook dat deze maatregel helpt om te stoppen met roken.

De wetenschappers hopen dat de maatregel ook in andere landen snel ingevoerd zal worden, om verdere schade op de gezondheid van de volgende generatie te voorkomen. De resultaten zijn verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Tobacco Control.