AMSTERDAM - De GGD's in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Zuid-Limburg hebben de afgelopen drie jaar ruim 3700 chlamydia-infecties opgespoord met een grootscheepse screening. Dat meldt Soa Aids Nederland.

Sinds het voorjaar van 2008 werden ruim 630 duizend uitnodigingen voor een chlamydia-test verstuurd aan in totaal driehonderdduizend jongeren van 16 tot 30 jaar.

Omdat de deelname tegenviel, is vooralsnog niet aangetoond of de screening doelmatig is.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid wordt onderzocht of het screenen op chlamydia op korte en lange termijn haalbaar en effectief is en of de kosten opwegen tegen de baten.

Het ministerie heeft de proefscreening met een jaar verlengd in afwachting van de uitkomst van evaluatieonderzoek door het RIVM, omdat nu nog niet kan worden aangetoond of de screening het aantal infecties daadwerkelijk terugdringt.

Congres

De tussentijdse resultaten worden woensdag gepresenteerd tijdens het congres Soa-Hiv-Seks in Amsterdam.

Al in de eerste screeningsronde bleek de deelname aan de screening lager dan verwacht. In opvolgende rondes viel de deelname nog verder terug. Wel deden ruim twee op de drie jongeren die positief hadden getest na een halfjaar mee aan een hertest.

De jongeren krijgen een brief met het verzoek een test aan te vragen via chlamydiatest.nl. Ze kunnen zelf thuis een monster afnemen en dit naar het laboratorium sturen, waarna ze de uitslag online ontvangen.

Tegenvallende opkomst

Minder jongeren dan verwacht hebben gereageerd op de uitnodiging. In de eerste twee maanden reageerde slechts 15 procent op de oproep, daarna viel het percentage nog verder terug.

Het RIVM voert een evaluatieonderzoek uit naar het nut van de screening, in afwachting daarvan is de proef met een jaar verlengd.

Chlamydia

Chlamydia is in Nederland de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening die door een bacterie wordt veroorzaakt. Van de mensen die meededen aan de screening is ongeveer vier procent geïnfecteerd. Bij meisjes tussen de 16 en 19 jaar is dat acht procent, en bij jongens in die leeftijdsgroep 5,8 procent.

Ongeveer de helft van de mannen en zeventig procent van de vrouwen merkt niets van de de chlamydia-infectie. De aandoening kan op de langere termijn bij vrouwen leiden tot onvruchtbaarheid en buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Bij mannen kan de infectie een ontsteking aan de prostaat en bijbal veroorzaken. Chlamydia kan eenvoudig worden behandeld.