ROTTERDAM - Mensen moeten vaker en meer routinematig worden getest op chronische hepatitis B en C. Naar schatting zullen de komende tien jaar meer dan tweeduizend mensen overlijden aan deze leverziekte.

Dat meldde het Erasmus MC vrijdag tijdens een voorlichtingsdag over de lever in Rotterdam.

Meer dan honderdduizend Nederlanders zijn chronisch drager van het hepatitis B- en C-virus. Zeven op de tien van de Nederlandse leverartsen vinden dat migranten uit Azië en Oost- en Zuid-Europa routinematig getest moeten worden. In die landen komt deze potentieel dodelijke ziekte namelijk veel voor.

Aids

Hepatitis B en C zijn overdraagbaar wanneer bloed in contact komt met besmet bloed of door seksueel contact, dus op dezelfde manier als hiv. Het aantal sterfgevallen van meer dan tweeduizend in de komende 10 jaar ligt veel hoger dan de sterfte aan bijvoorbeeld aids, waaraan ongeveer 85 patiënten per jaar overlijden.

Als chronische hepatitis B en C niet goed wordt behandeld, zal 15 tot 40 procent van de patiënten littekens in de lever ontwikkelen, met uiteindelijk leverfalen, leverkanker en zelfs overlijden tot gevolg. Bij vroege opsporing en behandeling kan dit aantal sterfgevallen met 80 procent worden teruggebracht.