BAARN - In 1998 vroeg toenmalig minister van VWS Els Borst om een 'Michelin-gids' voor de zorg. Vandaag verschijnt de Dr. Yep, die de pretentie heeft zo'n gids te zijn.

De gids is samengesteld door de makers van de website Zorgkaart Nederland en heeft als doel patiënten informatie te bieden die hen in staat moet stellen om voor de beste zorg te kiezen.

In de Dr. Yep worden meer dan 32 aandoeningen uitgebreid beschreven. Per aandoening krijgt de consument handvatten voor het vinden van de beste behandelmethoden, de beste klinieken en de beste medische  teams.

Ook staan er in de gids provinciale overzichten van de ziekenhuizen en klinieken en een vergelijkend sterrensysteem voor 20 aandoeningen. 'Mystery patients' geven achtergrondinformatie en resultaten van de bezoeken aan 113 medisch specialisten.