AMSTERDAM - Het gebruik van antidepressiva verhooogt mogelijk de kans op hart- en vaatziekten. Dit concludeert onderzoeker Carmilla Licht bij VUmc en GGZ inGeest.

De onderzoekster ontdekte dat het gebruik van antidepressiva een ontregelende werking heeft op het autonome zenuwstelsel. Depressieve en angstige patiënten die geen antidepressiva gebruikten, hadden geen last van deze ontregeling.

Zodra patiënten stoppen met antidepressiva gaat de werking van het autonome zenuwstelsel weer terug naar normaal niveau.

Hartslag

Licht onderzocht wat de invloed van depressie en angststoornissen is op het zenuwstelsel. Een hoge hartslag en lage hartslagvariabiliteit zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Maar depressieve en angstige mensen die geen antidepressiva gebruiken, bleken een hartslag en hartslagvariabiliteit te hebben vergelijkbaar met die van gezonde mensen.

Bij gebruikers van de klassieke antidepressiva (tricyclische en SNRI's) was wel een duidelijk ongunstig autonoom effect op het hart meetbaar, waardoor de kans op hart- en vaataandoeningen verhoogd zou kunnen worden. Ook het gebruik van moderne antidepressiva (SSRI's) liet dit effect zien, maar in mindere mate.