DEN HAAG - De eigen bijdrage voor de psychiater die demissionair minister Ab Klink (Volksgezondheid) volgend jaar wilde invoeren, is van de baan.

Klink meldde de Tweede Kamer woensdag dat hij alsnog andere oplossingen heeft om 110 miljoen euro aan eerdere overschrijdingen te dekken.

Betrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg moeten wel zelf alternatieven aandragen om te voorkomen dat er per 2012 alsnog een eigen bijdrage komt voor de tweedelijns ggz.

De financiering van reumamedicijnen wordt per 1 juli 2011 overgeheveld naar de ziekenhuizen. In 2012 gebeurt hetzelfde met andere specialistische medicijnen. Doordat de ziekenhuizen goedkoper kunnen inkopen, bespaart dat veel geld. Klink benadrukte verder dat medicijnen voor reuma hierdoor niet uit het pakket verdwijnen, maar dat het om een administratieve operatie gaat.

Verzet

De gehele Kamer verzette zich van meet af aan tegen het plan voor deze eigen bijdrage en vreesde vooral de gevolgen voor sociale minima.

De langdurige discussie is nu beslecht, maar Klink stelde eerder wel dat het volgens hem onvermijdelijk is dat er ''iets van eigen risico komt'' gezien de snelgroeiende vraag naar deze zorg. Hij noemt dat het enige middel om het kostenbewustzijn te vergroten. ''De ggz groeit enorm. Die kosten drukken andere dingen weg.''