GOUDA - In voorlichting over ziektebeelden aan patiënten wordt vaak verwezen naar medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn.

De stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) hebben een leidraad opgesteld die ervoor moet zorgen dat dit op verantwoorde wijze gebeurt.

Het aanprijzen van receptgeneesmiddelen in publiekscampagnes is verboden. Maar omdat de regels hierover niet altijd duidelijk zijn, hebben CGR en KOAG in overleg met het ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een leidraad opgesteld. Vrijdag is die van kracht geworden.

Maatschappelijke discussie

Volgens CGR-voorzitter Benk Korthals hebben patiënten en consumenten steeds meer belangstelling voor informatie over ziektebeelden en spelen partijen als patiëntenorganisaties, farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars daarop in.

Daardoor komen er steeds meer voorlichtingscampagnes en is er ook steeds meer maatschappelijke discussie rond het thema, aldus Korthals.

Evenwichtig

De leidraad schrijft onder meer voor dat informatie compleet en evenwichtig moet worden weergegeven. Er mag niet selectief worden verwezen naar behandelingen of medicijnen.

Patiëntenervaringen waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de situatie voor en na behandeling met een receptgeneesmiddel, zijn niet toegestaan.