AMSTERDAM - Zorginstellingen doen veel te weinig om fouten met medicijnen te voorkomen. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg uit een onderzoek onder 208 zorginstellingen.

In Nederland zijn jaarlijks ongeveer zestienduizend ziekenhuisopnames het gevolg van verkeerd geneesmiddelengebruik terwijl dat voorkomen had kunnen worden.

De inspectie bezocht verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen en instellingen voor gehandicaptenzorg. Voor bijna alle instellingen geldt dat ze zich niet houden aan regels om fouten met medicijnen te voorkomen.

Geen compleet overzicht

Zo ontbreekt een compleet overzicht van de medicijnen die een patiënt gebruikt en krijgen medewerkers vaak niet genoeg bijscholing op het gebied van medicijnen. Verder schort het aan de samenwerking met apothekers en huisartsen.

De instellingen voor de gehandicaptenzorg krijgen van de inspectie een 'forse onvoldoende'. Er waren vaak geen medicatieoverzichten per patiënt, een jaarlijkse medicatiebeoordeling werd niet uitgevoerd en het personeel had vaak niet genoeg kennis.

Niet genoeg maatregelen

Bij driekwart van de verpleeghuizen en bij bijna alle verzorgingshuizen waren volgens de inspectie niet genoeg maatregelen genomen om fouten met medicatie te voorkomen. Bij de bezochte instellingen voor gehandicaptenzorg was de veiligheid volgens de inspectie 'fors onvoldoende'. Ook bij de thuiszorginstellingen zou de situatie zorgwekkend zijn.