NIJMEGEN - Te veel bezoekers rond het bed van een patiënt behoort in het UMC St Radboud tot het verleden. Dankzij samenwerking met Bezoekhetziekenhuis.nl biedt het ziekenhuis de opgenomen patiënt, familie en vrienden de gelegenheid om bezoeken te plannen via internet.

Via een button op de website van het UMC St Radboud maakt de patiënt of iemand uit zijn directe omgeving een persoonlijke pagina aan. Hij beheert de pagina en familieleden, vrienden en bekenden kunnen een account aanvragen.

Bezoekers kunnen in de agenda aangeven wanneer ze langs willen komen. Ze vinden hier ook informatie over bezoektijden en bereikbaarheid van het ziekenhuis. Handig is ook dat bezoekers via een e-mail op de hoogte kunnen worden gesteld over actuele ontwikkelingen rond de opgenomen patiënt.

Uiteraard hebben medewerkers van het UMC St Radboud geen toegang tot deze persoonlijke pagina en ook staan er geen medische gegevens van de patiënt op de site.

Zorg 2.0
De aangeboden faciliteit past binnen de gedachte van Zorg 2.0, waarin de patiënt zelf keuzes maakt over het verloop en behandeling van zijn ziekte in nauwe samenwerking met de zorgverleners.

"Door het aanbieden van deze faciliteit kan de patiënt of zijn directe omgeving de regie voeren over het verblijf in het ziekenhuis", aldus Luciën Engelen, Zorg 2.0 ambassadeur van het UMC St Radboud.