AMSTERDAM - Het aantal mensen dat hulp zoekt wegens alcohol- of cannabisgebruik blijft stijgen. Vorig jaar riepen 35 duizend mensen de hulp van de verslavingszorg in wegens hun alcoholgebruik en 8800 mensen wegens hun cannabisverslaving.

Dat meldt de Stichting Informatievoorziening Zorg woensdag op basis van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem.

Vorig jaar deden ruim 72 duizend mensen een beroep op de hulpverlening in verband met hun problematisch middelengebruik. Sinds 2000 steeg het aantal alcoholisten dat hulp zocht van 22 duizend naar 34.500 vorig jaar.

De stijging wordt vooral veroorzaakt doordat meer 55-plussers zich melden met alcoholproblemen. Het aantal jongere alcoholisten in de hulpverlening is de afgelopen jaren gelijk gebleven.

Cannabis

Ook de hulpvraag wegens overmatig cannabisgebruik blijft groeien. Waren er in 2000 ongeveer 3500 mensen die hierom hulp zochten, vorig jaar was dit uitgegroeid tot 8800 personen.

De grootste groep hulpvragers is onder de 30 jaar. Toch neemt ook het aantal problematische gebruikers boven de 30 jaar toe, blijkt uit de cijfers.

GHB

Eerder werd al bekend dat de hulpvraag van GHB-verslaafden is verdubbeld ten opzichte 2008. In totaal zijn er nu zo'n driehonderd. Verder is het aantal mensen dat wegens een heroïneverslaving hulp zocht gedaald naar iets meer dan twaalfduizend, vierduizend minder dan in 2000.

De hulpvraag wegens cocaïnegebruik bleef vergeleken met vorig jaar ongeveer gelijk, op circa tienduizend mensen.