NIJMEGEN - Huisarts Hein Janssens heeft ontdekt dat jicht vaak samengaat met hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Verder ontwikkelde hij voor artsen een jichtcalculator, waarmee ze snel kunnen vaststellen of een patiënt jicht heeft.

Jicht is een gewrichtsontsteking, die zich manifesteert als een plotselinge, extreme pijn, vaak in een grote teen. Eén van de fabels over jicht is, dat jicht een bijwerking zou zijn van plaspillen.

Plaspillen worden voorgeschreven aan mensen met een hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten. Janssens ontdekte dat niet de plaspillen hier de boosdoener zijn, maar de relatie tussen jicht en een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten anderzijds.

"Iemand die plaspillen gebruikt en jicht heeft, moet vooral niet stoppen met die medicatie. Verder moeten huisartsen beseffen dat iemand die zich meldt met jicht, grotere risico's heeft op hart- en vaatziekten. Het zou dus goed zijn als huisartsen patiënten met jicht screenen op deze risico's", aldus Janssens.

Jichtcalculator
90 procent van de jichtpatiënten wordt door de huisarts behandeld. Janssens ontdekte dat huisartsen geneigd zijn om artritis die zich uitsluitend voordoet in één gewricht, te beschouwen als jicht, terwijl dit lang niet altijd het geval is.

Daarom heeft hij een speciale jichtcalculator ontwikkeld. Met dit instrument, dat uit zeven items bestaat, kan elke huisarts gemakkelijk vaststellen hoe groot de kans is dat de patiënt jicht heeft.