BAARN - Door een tekort aan handchirugen worden hand- en polsletsel vaak niet goed behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) in Nederlandse ziekenhuizen. Dat stellen de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) gisteren in een gezamenlijke verklaring.

In de afgelopen vijftien jaar werden er 743 claims ingediend, meestal naar aanleiding van een gemiste diagnose of onzorgvuldige behandeling. Dit heeft niet alleen grote financiële gevolgen, maar leidt tevens tot een hoog ziekteverzuim en soms blijvende invaliditeit. Dit blijkt uit analyse van de letselschades aan de hand en pols dat werd gepubliceerd in internationaal wetenschappelijk tijdschrift European Journal of Hand Surgery.

65 procent van die claims betreft behandelingen op de SEH. De top drie van ingediende claims betrof klachten over de behandeling van polsbreuken (22 procent), snijwonden aan hand en pols (19 procent) en gebroken vingers (14 procent). De meeste klachten betreffen onzorgvuldige behandeling (35 procent) en een gemiste diagnose (34 procent).

In veel ziekenhuizen staan onervaren artsen op de SEH. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 60 procent van de patiënten die een claim indienden door een arts in opleiding op de SEH werden gezien. Opvallend was ook dat 75 procent van de gemiste zenuw- of peesdoorsnijdingen werden beoordeeld door een arts in opleiding. In de meeste gevallen betrof dit een arts in opleiding tot algemeen chirurg.

Tekort aan handchirurgen
In Nederland hebben 15 tot 20 procent van de patiënten die op de SEH belanden een handletsel, waarvan 5 procent moet worden geopereerd. De gevolgen van handletsels dienen niet te worden onderschat. Doordat een hand niet meer goed te gebruiken is als gevolg van handletsel, ontstaat een ziekteverzuim van gemiddeld 2 tot 6 weken. Bij een derde van alle werkongevallen is sprake van handletsel. Bovendien is een vijfde van de blijvende invaliditeit te wijten aan handletsel.

Momenteel zijn er slechts 40 handchirurgen in Nederland werkzaam. De schatting is dat er zo'n 130 van deze specialisten nodig zijn om adequate zorg te kunnen leveren. Vanuit de plastische chirurgie is er een opleiding opgezet waar plastisch chirurgen, orthopedisch chirurgen en algemeen chirurgen zich na hun opleiding verder kunnen specialiseren in de handchirurgie.