DEN HAAG - De relatie tussen alcoholconsumptie en borstkanker verschilt per subtype borstkanker. Vrouwen die meer dan 7 glazen alcoholhoudende drank per week drinken, bleken bijna twee keer zoveel risico te lopen op lobulaire borstkanker dan vrouwen die niet drinken.

Dit kwam naar voren uit een onderzoek onder 87.724 Amerikaanse postmenopausale vrouwen. Zij werden 7-12 jaar gevolgd. Bij aanvang van het onderzoek werd navraag gedaan naar hun alcoholconsumptiepatroon.

Gedurende de onderzoeksperiode ontwikkelden 2944 vrouwen borstkanker: 1805 kregen een ductale vorm van borstkanker (melkgangen), 720 kregen een lobulaire vorm van borstkanker (melkklieren) en 419 vrouwen kregen een andere vorm van borstkanker.

Bij vrouwen die 7 glazen per week of meer drinken, bleek het risico op lobulaire borstkanker met 82 procent verhoogd te zijn, ten opzichte van vrouwen die niet drinken.

Hormonale factoren

Uit de analyses bleek tevens dat er een relatie is tussen alcoholconsumptie en hormoon gevoelige vormen van borstkanker, maar niet met hormoon ongevoelige vormen van borstkanker.

Hiermee wordt bevestigd dat hormonale factoren een rol spelen bij het onderliggende mechanisme dat leidt tot borstkanker.

Het onderzoek is gepubliceerd in de Journal of the National Cancer Institute.