NIJMEGEN - Vrouwen moeten de mogelijkheid krijgen om hun eicellen om niet-medische redenen in te laten vriezen, om ze later te kunnen gebruiken.

Dat adviseren de NVOG en de KLEM, de beroepsverenigingen van gynaecologen en klinisch embryologen aan demissionair minister Ab Klink van Volksgezondheid.

Het advies is maandag bekendgemaakt. De gebruikte argumenten om het invriezen van eicellen om niet-medische redenen af te wijzen, zijn onvoldoende steekhoudend, aldus de verenigingen.

Opschudding

Vorig jaar zomer ontstond opschudding in de Tweede Kamer over plannen van het Academisch Medisch Centrum AMC in Amsterdam om eicellen van alleenstaande vrouwen die op latere leeftijd nog moeder willen worden in te gaan vriezen.

De regering zei toen te wachten op het advies van de beroepsverenigingen.

Vitrificatie

De organisaties adviseren een leeftijdsgrens 45 jaar aan te houden. Dit is ook de grens voor ivf met donoreicellen. Het gaat hier om vitrificatie, een nieuwe manier van invriezen, die de eicel niet beschadigt. Vitrificatie maakt het mogelijk dat vrouwen hun eicellen bewaren voor later gebruik.

Prof. dr. Jan Kremer, gynaecoloog bij het UMC St Radboud en woordvoerder van de vereniging van gynaecologen: ''Er zijn de afgelopen tijd meerdere argumenten aangevoerd om invriezen van eicellen voor later reproductief gebruik niet toe te staan."

"Wij hebben deze argumenten tegen het licht gehouden en zijn tot de slotsom gekomen, dat ze veelal onvoldoende steekhoudend zijn. Ook als het gaat om niet-medische redenen vinden we het invriezen van eicellen voor later gebruik onder voorwaarden toelaatbaar.''

Follow-upstudie

De artsen adviseren ook de voorwaarde dat er een systematische follow-upstudie moet plaatshebben van de kinderen die geboren worden uit gevitrificeerde eicellen.

In het rapport staat dat artsen een verzoek met een niet-medische achtergrond alleen mogen inwilligen na zorgvuldige counseling en marginale toetsing van de hulpvraag.

''De arts moet ervan overtuigd zijn dat het verzoek berust op voor de vrouw zwaarwegende redenen. De arts moet zich er ook van vergewissen, dat de vrouw zich niet laat leiden door irreële verwachtingen over de kans op succesvol toekomstig gebruik van gevitrificeerde eicellen.''