UTRECHT - Vrouwen die risico lopen om vervroegd in de overgang te raken, zouden vanuit verschillende medische hoeken begeleid moeten worden. Een hoogleraar van het UMC Utrecht en twee hoogleraren uit Brussel pleiten hiervoor in medisch tijdschrift The Lancet.

In het artikel omschrijven zij de actuele status rondom primaire ovariële insufficiëntie (vervroegde overgang). Dit kan een leidraad zijn voor dokters wereldwijd.

De hoogleraren bepleiten dat wanneer een vrouw een menstruele cyclus heeft die 90 dagen of meer duurt, óf minder dan 9 keer per jaar ongesteld wordt, onderzocht wordt op vroegtijdige veroudering van de eierstokken.

Multidisciplinair

Ook wijzen ze op de tekortschietende zorg op dit moment. Zij vinden dat vrouwen niet goed voorgelicht zijn over de mogelijkheden om alsnog kinderen te krijgen. Het onderzoek naar mogelijkheden om eicellen in leven te houden moet dan ook worden doorgezet. Ook pleiten ze voor het multidisciplinair (vanuit verschillende disciplines) begeleiden van de vrouwen, in de plaats van ze naar huis te sturen met alleen een diagnose of medicijn.

Primaire ovariële insufficiëntie

Vervroegde overgang kan optreden na chemotherapie, radiotherapie of een operatie. Het kan echter ook genetisch bepaald zijn. De vrouwen worden niet meer ongesteld, kunnen geen kinderen meer krijgen, hun botdichtheid neemt af en ze kunnen last krijgen van hart- en vaatziekten. Daarnaast kan hun seksleven en welzijn er onder lijden.