AMSTERDAM - Ouderen die in het ziekenhuis een periode van acute verwardheid (delier) doormaken, lopen veel meer risico om binnen enkele jaren te overlijden of dement te worden.

Dit concluderen onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Behalve dat dit traumatiserend is voor de patiënten en hun omgeving, brengt dit ook hoge kosten voor de gezondheidszorg met zich mee. 

Seniorenorganisatie PCOB kwam in 2008 ook al tot die conclusie. Zij hebben toen een plan opgezet om preventie en vroegtijdige signalering te verbeteren. Maar twee jaar later blijkt het ziektebeeld nog steeds redelijk onbekend onder deskundigen en patiënten.

Delier

Maar liefst zo'n 35 procent van de patiënten van 65 jaar en ouder krijgt ooit te maken met een delier. Alleen al in de ziekenhuizen gaat het dan over ruim 40.000 patiënten per jaar. Dat betekent een onnodige kostenpost van tientallen miljoenen euro's.

De PCOB is bezig de kwaliteitscriteria rond delier te introduceren in de zorgverlening aan kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Hiervoor zal binnenkort een focusgroep worden opgezet. Behalve beroepsbeoefenaars zullen ook 'ervaringsdeskundigen' uit de doelgroep deelnemen.