DEN HAAG - Steeds meer spoedeisende hulpafdelingen (SEH) van ziekenhuizen herkennen kindermishandeling en maken daar dan ook vaker melding van. Zo stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar aanleiding van onderzoek.

Voor het onderzoek werden ziekenhuizen in 2007 en in 2009 gevraagd hoe zij omgingen met het signaleren van kindermishandeling. In 2007 deed slechts een enkel ziekenhuis aan alle voorwaarden.

Na twee jaar voldeden vrijwel alle SEH-afdelingen hieraan. Volgens het IGZ zijn hiervoor grote inspanningen geleverd. Het aantal meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling steeg in twee jaar tijd dan ook van 500 naar 1300 in 2009.

Aanleiding

Vroegtijdige signalering kan de gevolgen van mishandeling voor het kind aanzienlijk verminderen. Dit was voor de inspectie aanleiding om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de signalering van kindermishandeling op de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen.