UTRECHT - Het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht heeft 1,5 miljoen euro subsidie ontvangen van de Amerikaanse onderzoeksfinancier NIHM voor onderzoek naar manische depressiviteit.

Het UMC werkt samen met de University of California, Los Angeles aan het onderzoek. In totaal is er 4,4 miljoen euro subsidie gegeven, zo werd maandag bekendgemaakt.

Hoogleraar humane genetica Roel Ophoff gaat met de subsidie de komende vijf jaar de genetische eigenschappen van 2500 Nederlandse patiënten, hun ouders en eventuele broers of zussen in kaart brengen.

Hiermee wordt onder meer bekeken wat het belang is van genen bij het ontstaan van bipolaire stoornis, ofwel manische depressiviteit. Dit moet leiden tot een betere behandeling.

Los Angeles

De gegevens van de patiënten worden door de onderzoekers in Utrecht verzameld en in samenwerking met de universiteit in Los Angeles geanalyseerd.

Het onderzoek sluit aan bij een vergelijkbaar project met schizofreniepatiënten, waarvoor Ophoff in 2006 ook subsidie ontving van het NIHM. Bipolaire stoornis en schizofrenie overlappen elkaar deels.

Ongeveer 2 procent van de bevolking heeft last van de ernstige aandoening bipolaire stoornis. Patiënten kampen afwisselend met manische en depressieve stemmingen.