ROTTERDAM - Onderzoekers vonden in een grote studie maar liefst 95 nieuwe genen die het vetgehalte in het bloed bepalen. Hoe meer verkeerde variaties iemand in zijn genen heeft, hoe groter het risico op een gevaarlijk hoog cholesterol.

De nu gevonden genen bieden de mogelijkheid om grote groepen patiënten met een hoog risico op te sporen en preventief te behandelen.

Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor vroege preventie door middel van dieet en behandeling met cholesterolverlagers. Naar schatting 5 à 10 procent van de Nederlanders hebben te maken met deze gevaarlijke genencombinaties.

Ook nu worden mensen met een erfelijk verhoogd cholesterolgehalte actief opgespoord en vroeg behandeld met cholesterolverlagers. Maar dit is nog maar een relatief kleine groep mensen.

Internationaal

Bovendien laat het onderzoek zien dat het wel degelijk mogelijk is om zoveel genen tegelijkertijd in kaart te brengen. Het onderzoek werd internationaal uitgevoerd bij meer dan 100.000 mensen, waaronder 15.000 Nederlanders.

Er waren teams bij betrokken van Erasmus MC, VU, VUmc en AMC. De onderzoekers publiceren hun bevindingen vandaag in het gezaghebbend tijdschrift Nature.

Hoog cholesterol

Een te hoog cholesterol is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. In Westerse landen zijn hartziekten nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak. Bij ongeveer een kwart van de nieuwe patiënten treedt de ziekte onverwachts op in de vorm van plotselinge hartdood.

Verlaging van het cholesterolgehalte is een effectieve manier om hartziekten te voorkomen, zoals eerder succesvol is gebleken in families met een te hoog cholesterolgehalte.